Pressemøder i Statsministeriet

Pressemøde 12. juni 2008 ifm. det Irske nej til Lisabontraktaten